Menu

Return Policy

นโยบายการคืนสินค้า

สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน ยกเว้นกรณีเสียหายจากการผลิต โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากสินค้ามีปัญหาสามารถนำมาเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 7 วัน
  3. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องยังไม่ใช้งาน โดยป้ายและอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบ
  4. สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้าได้ที่เบอร์ 074 221 111